Categories 2016, Publicaties

Overzicht 2016

Sandra Trienekens, Ingrid Docter & Britt Swartjes (2016). Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein. Inspiratiegids voor Lokaal Beleid. Utrecht: LKCA.

LEES HIER

 

 

 

 

 

Sandra Trienekens & Conny Groot (2016). Age Included. On Music, Generations, Diverity, and Freedom. Amsterdam: SWP Publishers.

BESTEL HIER

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Trienekens & Joke Hermes (2016). De kracht van kunst en cultuur voor individu, samenleving en economie. In: H. van Ewijk et al. (red.) (2016). Basisboek Sociaal Werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Derde druk. Amsterdam: Boom.

BESTEL HIER

 

 

 

 

 

 

 

Sandra Trienekens (2016). Kunstparticipatie voor het Sociaal Domein. Onderzoeksrapport i.o.v. KOM Gelderland.

LEES HIER

 

 

 

 

 

Share