Categorie: Projecten

10/08/2018

Onderzoek publieksontwikkeling Sonic Acts

Sonic Acts heeft Urban Paradoxes gevraagd de projectleiding op zich te nemen over het publieksontwikkelingstraject binnen Re-Imagine Europe – een door de EC gefinancierd vierjarig Creative Europe traject dat zich richt op nieuw publiek voor nieuwe kunst, met als doel de culturele sector weerbaar te maken voor de huidige (en komende) sociale en politieke uitdagingen. Het doel van het audience development traject is het betrekken van een breed, veelzijdig publiek in verschillende rollen, waarin de grens tussen publiek, deelnemers en producent vervaagt. Het audience development traject bestaat uit 1) vooronderzoek met internationale verkenning van literatuur en aansprekende praktijken, 2) implementatie en evaluatie van audience development pilots, en 3) verspreiding van opgedane kennis (nationaal en Europees) via een Online Community Platform en Audience Development Toolkit.

24/03/2018

Evaluatie Subsidie Nieuwe Makers

Het Fonds Podiumkunsten laat de regeling Subsidie nieuwe makers evalueren met als doel de werking en de efficiëntie van de regeling te onderzoeken. Behaalt de regeling zijn (duurzaamheids)doelstelling en op welke andere manieren kan bijgedragen worden aan de beoogde duurzame ontwikkeling van de praktijk van nieuwe makers?

12/03/2018

Onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit

Het Museum voor Wereldculturen wil de culturele diversiteit in de eigen organisatie, de manier van (samen)werken en het programmeren expliciteren en zichtbaar maken. Het Museum vraagt UrbanParadoxes deze ‘stand’ van diversiteit en inclusiviteit in kaart te brengen door middel van een in eerste instantie interne verkenning. In de verkenning is zowel aandacht voor wat het museum heeft bereikt en wat goed gaat als voor mogelijke dilemma’s en inzichten in benodigde vervolgstappen. Zonder dat dit leidende concepten zijn, verkennen we culturele diversiteit langs de lijnen van de vier P’s: personeel, programmering, publiek en partners.

10/08/2017

Wat kunnen kunstenaars in de transities? Website LKCA

Het succes van de Inspiratiegids voor lokaal beleid, die Urban Paradoxes schreef met onder andere het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), krijgt vervolg op de website van het LKCA. De informatie uit de gids, die is gericht op bestuurders en ambtenaren, wordt vertaald naar toegankelijke informatie op de website voor kunstenaars, kunstencentra en overige culturele organisaties.

20/01/2017

Art as a Tool for Social Integration

9 en 10 februari 2017 vindt in het Akoesticum in Ede de internationale expertmeeting Art as a Tool for Social Integration plaats. De eerste dag staan ‘good practices’ centraal, de tweede dag worden de artistieke integratieprojecten beschouwd vanuit institutioneel perspectief. Ik spreek op 10 februari over kunst, integratie en toekomstgericht burgerschap.

De expertmeeting is onderdeel van de EU Interreg / Euregio Rhijn-Waal samenwerking tussen Akoesticum en de Landesmusikakademie Nordrhein Westfalen (Heek).

20/01/2017

Advies Lectoraat Kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, bestaande uit de lectoren Emiel Heijen en Melissa Bremmer, heeft een adviescommissie samengesteld voor het onderzoek dat binnen het lectoraat zal worden uitgevoerd. Ik ben gevraagd als een van vier commissieleden.

09/01/2017

Dynamiek van de Stad

18 februari 2016 viert het lectoraat Dynamiek van de Stad, lector Guido Walraven, zijn 10-jarig jubileum met een symposium. Marieke Stein (SKVR) en ik verzorgen die dag een van de workshops. Het thema is het delen van de ervaringen tot nu toe met het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en methoden van cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren die het kunstencentrum niet spontaan bereikt en de manier waarop onderzoek hieraan ondersteunend kan zijn.

09/01/2017

Vereniging Nederlandse Gemeenten

13 oktober 2016 presenteren Ingrid Docter (LKCA) en ik een voorproefje van de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid ‘Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein’ aan het netwerk Kleine Gemeenten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag.

29/11/2016

Onderzoek Kunst, Zorg en Welzijn

In opdracht van KOM Gelderland zijn in het voorjaar gesprekstafels georganiseerd met bestuurders en ambtenaren Zorg en Welzijn en die van Kunst en Cultuur in 8 Gelderse gemeenten. Centraal stond de vraag hoe de samenwerking tussen beide domeinen kan worden bevorderd. In KOM Gelderland (Kunst Ontmoeten Meedoen) zijn in het totaal 9 Gelderse kunstencentra en twee provinciale partners (Cultuurmij Oost en de Onderwijsspecialisten) verenigd.

29/11/2016

Onderzoek Cultuurwerkplaats, SKVR

Samen met het lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland (Guido Walraven) zijn we eind 2015 een onderzoek gestart naar de projecten van de Cultuurwerkplaats op Rotterdam Zuid. Met de Cultuurwerkplaats wil de SKVR nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen die kinderen en jongeren aanspreken die zich niet spontaan voor SKVR-cursussen aanmelden. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe je dat in de praktijk doet en op wat vervolgens de effecten op de deelnemers en de wijk zijn.