Categories 2013, Projecten

Onderzoek naar ‘Kinderen maken muziek’

In maart evalueer ik het programma Kinderen Maken Muziek, een programma van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van het onderzoek is de fondsen die het programma dragen, handvatten te bieden bij de toekomstige beoordeling van aanvragen en bij de inhoudelijke begeleiding van projecten in dit programma.
2013 i.o.v. het Oranje Fonds, Utrecht.

 

Share