Categorie: Presentaties

09/01/2017

Social Art Lab

13 oktober 2016 presenteren Ingrid Docter (LKCA) en ik een voorproefje van de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid ‘Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein’ op het Social Art Lab van Movisie, ActiZ, Viatore en de HkU in de Colour Kitchen, Utrecht. Het thema van dit lab: Transformatieagenda Kunst met Zorg en Welzijn.’

09/01/2017

Conferentie Art & Audiences, Zweden

7 november 2016 presenteren Wouter Hilaert en ik op de conferentie Art & Audiences van Kultur i Väst in Göteburg, Zweden. We sluiten de eerste conferentiedag af met reflectie op artistieke strategieën voor relevantie.

09/01/2017

LKCA Onderzoeksconferentie 2016

28 november 2016 organiseren Marieke Stein (SKVR) en ik de sessie “Kunsteducatie in de wijk’ op de Onderzoeksconferentie 2016 van het LKCA. Hoe kan het stedelijk cultuuraanbod kinderen en jongeren beter bereiken? En wat zijn de effecten van cultuurdeelname in de wijk voor de individuele deelnemers en de buurt? Hiertoe ontwikkelen SKVR en de onderzoekers van het lectoraat Dynamiek in de Stad en Urban Paradoxes nieuwe methoden en projecten voor praktijk en onderzoek. In deze sessie delen we de ervaringen en onderzoeksbevindingen tot nu toe.

09/01/2017

Buurtcommunities #19

15 december 2016 vindt in Pakhuis de Zwijger de 19e editie plaats van Buurtcommunities, genaamd ‘Stadsbewoners spelen de hoofdrol’. Deze editie staat volledig in het teken van community art en theater. Door de co-productie met ZID Theater, in het kader van het ExploreZ Festival, heeft de avond een internationaal karakter en zijn er theatergroepen aanwezig uit o.a. Spanje, Denemarken, Italië, Polen, Griekenland en Servië. Ik geef een korte introductie en ga daarin onder meer in op de Inspiratiegids.

12/03/2016

Symposium Age Included – MusicGenerations

5 november 2015 vindt het symposium Age Included plaats in Podium Mozaïek, Amsterdam. MusicGenerations / Conny Groot organiseert deze dag o.l.v. Zihni Özdil over hoe leeftijd haar plek verdient binnen het grotere geheel van superdiversiteit. Weg van doelgroepen en segmentatie tot op de postcode.

09/06/2015

Cinema Senior Awards 16 juni 2015

16 juni 2015 vindt de uitreiking van de Cinema Senior Awards plaats De Awards zijn een initiatief van Movisie en LKCA in samenwerking met een breed scala aan fondsen en organisaties uit de kunst en zorg. Ik ben gevraagd als jurylid. Samen met Appie Alferink (ZIMIHC), Gon Mevis (Contour deTwern), Luc Opdebeeck (Formaat) en Jan Ketelaars (filmmaker) zoek ik uit de genomineerde inzendingen twee prijswinnaars.

27/05/2015

Lezing Expertmeeting SKVR Dichtbij

28 mei 2015 houd ik een lezing over de bredere politiek, maatschappelijke context waartegen de centrale vraag van de expertmeeting wordt gesteld. Die vraag is: Wat kan kunst en cultuur doen voor een grote stad als Rotterdam?

05/02/2015

Presentatie voor makersopleiding Kunstenaar in de Samenleving

27 januari 2015 start de module ‘grondslagen en vergezichten’ van de makersopleiding ‘Kunstenaar in de Samenleving (KiS) bij Fontys Hogeschool van de Kunsten in Tilburg. Vanaf 3 maart krijgt wordt dit een openbare lezingencyclus over de vitale rol van kunst in onze samenleving. Op de eerste bijeenkomst presenteer ik de eerste versie van het manifest over participatieve kunst dat Wouter Hillaert en ik voor Demos en Cal-XL schrijven. De feedback van de cursisten wordt meegenomen in de aanscherping van het manifest.

05/02/2015

Presentatie Demos, Brussel

11 februari 2015 presenteer ik op de AVL van Demos, Brussel, de tweede versie van het manifest over participatie kunst, wat Demos, Cal-XL, Wouter Hillaert en ik schrijven. De feedback wordt meegenomen in de aanscherping van het manifest. Het definitieve manifest wordt op 26 februari 2015 gepresenteerd in de Vooruit, Gent, tijdens de slotmanifestatie van het Scheldemond project Kunst in Transitie (zie projecten).