Categories 2011, Projecten

Festival Paradie Overschie

Onderzoek naar imagoverbetering en sociale cohesie van het festival Paradie Overschie.
I.s.m. Sikko Cleveringa, CAL-XL.
2011 i.o.v. Woonstad, Rotterdam.

Share