OVER

Urban Paradoxes is het onderzoeksbureau van Sandra Trienekens, sociaal geograaf (MA) en cultuursocioloog (PhD). Sinds 1999 draagt zij bij aan onderzoek en theorievorming over burgerschap, diversiteit, en de kunsten. Hierin komen haar wetenschappelijke en praktische, toegepaste kennis van de cultuursector en de veranderende maatschappelijke context samen.

Trienekens werkte aan universiteiten in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam, Manchester en Londen tussen 1999 tot 2007. Van 2007 tot 2011 was zij Lector Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2011 wijdt zij zich geheel aan Urban Paradoxes.

Actuele vraagstukken

In het lopende Urban Paradoxes onderzoek gaat het om een combinatie van vragen naar (artistieke) vormvernieuwing, sectorverandering, samenwerking en naar wat werkt (methodiek) om tot een toekomstgerichte, participatieve, inclusieve cultuursector te komen. Voorbeelden van onderzoekvragen:

Wat zijn nieuwe vormen van participatie in de kunst? Wat betekent audience development in de 21e eeuw? Hoe kunnen kunstinstellingen zich langdurig verbinden aan meer en andere makers en publieksgroepen? Wat is de waarde van cultuurparticipatie, kunsteducatie en/of participatieve kunst voor individu, wijk en samenleving? Wat is nodig voor een geslaagde intersectorale samenwerking tussen cultuur en het sociaal domein? Biedt het begrip ‘culturele democratie’ ons handvatten om de vraagstukken van cultuurparticipatie en diversiteit/inclusie vlot te trekken?

Onderzoek

Urban Paradoxes komt in het onderzoek tot de kern van wat burgers, cultuurparticipanten, kunstenaars, culturele organisaties of overheden beweegt:

  • Via kwalitatief onderzoek waarin meerdere onderzoeksmethoden worden toegepast: diepte-interviews, focusgroepgesprekken, narratieve onderzoeksmethoden of foto-elicitatie worden gecombineerd met enquêtes of vragenlijsten.
  • De onderzochte praktijken worden in context geplaatst en de uitkomsten tegen het licht gehouden van theorie én actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Het onderzoek kan uitmonden in een onderzoeksrapport, tekst of artikel, een praktische handreiking, inspiratiegids of anderszins.

Overige diensten

Behalve met onderzoek is Urban Paradoxes u graag van dienst met:

  • Advies en ondersteuning bij visievorming;
  • Lezingen, colleges en presentaties;
  • Workshops, deskundigheidsbevordering of inspiratiesessies;
  • Schrijf- en reflectiewerk.

Opdrachtgevers

Urban Paradoxes werkt(e) voor uiteenlopende partijen:

Overheden: o.a. Gemeente Amsterdam (Wijkaanpak; Dienst Educatie en Inburgering), Gemeente Rotterdam (Dienst Kunst en Cultuur), Amsterdamse stadsdelen (West, Geuzenveld/Slotermeer, Oost, Bos en Lommer), Provincie Utrecht, Ministerie van OC&W.

Fondsen: Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, VSBfonds, Stichting DOEN, Oranje Fonds, BNG Cultuurfonds.

Sectorinstituten: o.a. LKCA (en de voorlopers: Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland), Cultuurmij Oost, Cultuur-Ondernemen, MOVISIE, CAL-XL.

Culturele organisaties: o.a. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, Kunstbedrijf Arnhem, KOM Gelderland, Museum van Bommel van Dam, Koninklijk Concertgebouw Orkest, Moving Arts Project, MusicGenerations, ZID Theater, Kosmopolis Rotterdam, 5e Kwartier, Yo! Opera, Springdance, InterArt, Netwerk CS, Sonic Acts/Paradiso.

Woningcorporaties: o.a. Ymere, Woonstad Rotterdam.