Dag: 22 april 2014

22/04/2014

Onderzoek kunstparticipatie en ‘derdelanders’

– met projectsubsidie uit het Europees Integratie Fonds richt Kunstbedrijf Arnhem zich in dit project op ‘derdelanders’. Dit zijn onderdanen uit derde landen, die met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Kunstbedrijf Arnhem wil met het project ‘de kunst van het samen creëren’ aantonen dat een op samenwerking gerichte methodiek en het gebruik van kunstzinnige werkvormen succes behalen op het vlak van het betrekken van de doelgroep in het maatschappelijk verkeer. Het onderzoek richt zich op het lokaliseren van derdelanders en methodiekontwikkeling.