De Kunst van …Toekomst Creëren

Op 2 oktober vindt het jaarlijkse event ‘De Kunst van…’ voor alle professionals uit de cultuurparticipatie plaats. Ik houd hier een pecha kucha over de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid: Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein.

September 2018 – januari 2019