Evaluatieonderzoek Stichting DOEN

Evaluatieonderzoek programmalijn Nieuwe Ontmoetingsplekken.

I.s.m. Jan Willem Duyvendak (Sociologie, UvA).

I.o.v. Stichting DOEN, Amsterdam.

2012

Foto: Wongema. Fotograaf: Erik Wong