Kunst in Transitie

Met dit project onderzoeken Dēmos en CAL-XL samen met lokale koplopers de impact van participatieve kunstprojecten op maatschappelijke ontwikkeling in de Scheldemondregio (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). De projectpartners worden hierin ondersteund door de drie provincies en het Scheldemondfonds. Het project zet in op het blootleggen van het potentieel van participatieve kunstpraktijken voor de ontwikkeling van de Scheldemondregio; gezamenlijke praktijkreflectie en netwerkvorming stimuleren tussen actoren in bestaande participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio om kennis en ervaring te delen over actuele ontwikkelingen in dit werk; en het initiëren en inspireren van nieuwe participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio. De Vlaamse journalist Wouter Hillaert en ik vormen de redactie en schrijven een manifest en verdiepend essay op basis van de inzichten en ervaringen die worden opgedaan in het project.

I.o.v Demos (Vlaanderen) en Cal-XL (Nederland). 

I.s.m. Wouter Hillaert (Vlaanderen).

26 februari 2015, slotmanifestatie in De Vooruit, Gent, presentatie manifest.

April 2015 publicatie van het essay over de urgentie van participatieve kunst.

April 2014 tot april 2015