NT2 Cultuurproject Stad en Taal

Onderzoek naar sociale effecten van het project Stad en Taal.

I.o.v. Gemeente Amsterdam, Dienst Educatie en Inburgering & Cultuurnetwerk Nederland.

2009