Onderzoek naar Bewonersinitiatieven

Stadsdeel West, Amsterdam, wil de vraag beantwoord zien in hoeverre de werkwijze van horizontale sturing en verantwoording waarbij bewoners zelf keuzes maken en zich aan elkaar verantwoorden in de vorm van inspiratieteams, gefaciliteerd door ABC Alliantie en onder regie van het stadsdeel, bijdraagt aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. Het onderzoek vindt plaats in de Baarsjes en Westerpark en richt zich op initiatiefnemers, inspiratieteams en professionals.

M.m.v. Ad van Roosmalen.

Start december 2013. 

Rapportage februari 2014.