Onderzoek naar Music Generations

Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopende generaties en culturen nader tot elkaar komen tijdens het werken aan cross-overs tussen muziek uit verschillende leefstijlen. Via een intensieve werkwijze werken ze toe naar nieuw en uniek repertoire, maar ook naar een verdieping van de relaties tussen generaties. De kiem voor dit project ligt in het Euro+ Songfestival (Rotterdam 2001), dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. In het onderzoek analyseren we de projecten van de afgelopen 15 jaar en zetten die af tegen ontwikkelingen in het denken over (super)diversiteit en cohesie. Daarnaast wordt ook de huidige praktijk van Music Generations gevolgd om uitspraken te kunnen doen over de opbrengst van het project voor de relaties tussen de generaties.

Dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. 

Van december 2014 t/m januari 2015 liep Milda Saltenyte, master-student aan de UvA, stage bij Urban Paradoxes. Zij bracht de literatuur over superdiversiteit in kaart, analyseerde (bewegend) beeldmateriaal over Music Generations en andere (intergenerationele) muziekprojecten (o.a. Young@Heart), en ontworp een methodologisch kader voor het onderzoek.

I.o.v. Stichting Music Generations.

2015