Ruben Gowricharn, Dirk Willem Postma & Sandra Trienekens (2012). Geleefd Burgerschap. Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit. Amsterdam: SWP.