Sandra Trienekens (2005). In- en uitleiding, in Kunst, Cultuur en Gemeenschapszin, Kunstgebouw Zuid-Holland en de Bank Nederlandse Gemeenten.