Sandra Trienekens (2009). ‘Kunnen leven met onoplosbare verschillen. Cultuurparticipatie als procesgenerator’ pp. 40-52 in: Marjolein Bultynck (red.) 360° Participatie. Brussel: DEMOS vzw.