Sandra Trienekens (2009). ‘Omgaan met Diversiteit’ pp. 91-99 in: N. De Boer (red.) CMV in Veelvoud: Trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0. Amsterdam: SWP.