Sandra Trienekens & Joke Hermes (2016). De kracht van kunst en cultuur voor individu, samenleving en economie. In: H. van Ewijk et al. (red.) (2016). Basisboek Sociaal Werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Derde druk. Amsterdam: Boom.