Sociaalartistieke projecten DOEN

Onderzoek naar & advies m.b.t. door DOEN gesteunde sociaalartistieke projecten.

I.o.v. Stichting DOEN, Amsterdam.

2005 

Foto: Tafelboom. Fotograaf: Jurrian van den Haak