Social Art Lab

13 oktober 2016 presenteren Ingrid Docter (LKCA) en ik een voorproefje van de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid ‘Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein’ op het Social Art Lab van Movisie, ActiZ, Viatore en de HkU in de Colour Kitchen, Utrecht. Het thema van dit lab: Transformatieagenda Kunst met Zorg en Welzijn.’

Januari – maart 2022

Foto: Simon van Boxtel