Auteur: Sandra Trienekens

31/01/2024

Sandra Trienekens, Juan Carlos Escobar Campos, Lili Schutte & Melissa Bremmer (2024). “Who has access to a career in Western classical music? Building a tool to evaluate intersectionality in barriers to music education and careers” In: Research Studies in Music Education.

Sandra Trienekens, Juan Carlos Escobar Campos, Lili Schutte & Melissa Bremmer (2024). “Who has access to a career in Western classical music? Building a tool to evaluate intersectionality in barriers to music education and careers” In: Research Studies in Music Education.

15/09/2023

Verkenning Open Oproep Oekraïne

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt Urban Paradoxes onderzoek te doen naar de optimalisering van de regelingen MeeMaakPodia en Samen Cultuur Maken en de ideeën van het Fonds daarover aan het veld voor te leggen.

Looptijd: Maart-mei 2023

28/08/2023

Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 Gemeente Utrecht

Sinds augustus 2023 ben ik lid van de Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 van de Gemeente Utrecht. Deze commissie zal – in opdracht van het college van burgemeester en wethouders – de culturele instellingen die een aanvraag indienen voor de Cultuurnota 2025 – 2028 beoordelen.

13/07/2023

Onderzoek naar Amsterdam Museum Kindermuseum samen met Lectoraat Kunsteducatie

Een onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Maar hoe gaan de programmering en de museumruimtes er precies uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten begeleidt het driejarige traject met trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes.

15/06/2023

Rijnbrink Webinar De Toekomst van Amateurkunst

Cultuurcoaches en cultuurmakelaars uit verschillende gemeenten ondersteunen amateurkunst in Overijssel in samenwerking met Rijnbrink en de provincie Overijssel. Gezamenlijk organiseren zij op 15 juni 2023 een webinar over de toekomst van amateurkunst. Ik word hierin geïnterviewd door Jacintha Blom naar aanleiding van mijn presentatie op het Cultuurcongres van de Provincie Overijssel eerder die dag.

15/06/2023

Presentatie Cultuurcongres Provincie Overijssel

In Metropool | Poppodia Twente vindt 15 juni 2023 het Cultuurcongres van de Provincie Overijssel plaats. Binnen het thema Mixed Up! is er een scala aan sprekers, workshops en excursies. Ik ben gevraagd een presentatie te geven getiteld ‘Anders denken over publiek’.