Bijdrage Mondriaan Fonds Projectinvestering Bemiddelaar

Met deze bijdrage van het Mondriaan Fonds schrijf ik de komende maanden aan een welwillende, maar kritische beschouwing over participatieve kunst. De publicatie wordt uitgegeven door V2_ Rotterdam.

Oktober 2019 – maart 2020