Bijdrage Projectinvestering Bemiddelaar

Met deze bijdrage van het Mondriaan Fonds schrijf ik de komende maanden aan een welwillende, maar kritische beschouwing over participatieve kunst. De publicatie wordt uitgegeven door V2_ Rotterdam.

Oktober 2019 – maart 2020