Vervolg onderzoek Nederlands Museum voor Wereldculturen

In het voorjaar 2019 is het interne rapport over diversiteit en inclusiviteit aangeboden aan het Nederlands Museum voor Wereldculturen. In dit rapport is verslag gedaan van het onderzoek naar de ‘stand’ van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie met zowel aandacht voor wat het museum heeft bereikt, wat de medewerkers daarvoor hebben moeten doen en waar ze graag aan door willen werken. Urban Paradoxes is gevraagd het onderzoek een vervolg te geven en samen met de medewerkers tot een “actieplan inclusiviteit” te komen.

Najaar 2019 – voorjaar 2020