Cultureel diversiteitsbeleid

Onderzoek naar obstakels/oplossingen m.b.t. implementatie cultureel diversiteitbeleid.

Netwerk CS, Rotterdam/Amsterdam.

2006