Urban Culture

Onderzoek naar codes en culturele ambities van ‘urban’ jongeren.

I.o.v. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam / Kunst Onder Andere.

2007