Evaluatie Buurtboerderij Ons Genoegen

Buurtboerderij Ons Genoegen ligt aan de rand van het Westerpark in Amsterdam West. Het is een prachtige locatie met een rijke geschiedenis die grotendeels op vrijwilligers draait. De vrijwilligers zijn Amsterdammers die om welke reden dan ook (even) minder participeren in de reguliere maatschappij en op de boerdrij rust, groen en een bezigheid vinden. Dit voorjaar liep de samenwerkingsovereenkomst tussen exploitant De Regenboog Groep (DRG) en stichting Buurtboerderij Ons Genoegen af. Het bestuur van de stichting Buurtboerderij Ons Genoegen gaf opdracht tot evaluatieonderzoek. Doel daarvan is een beoordeling van de wijze waarop DRG de exploitatie van de Buurtboerderij heeft uitgevoerd gedurende de contractperiode 2013-2015. De uitkomst van de evaluatie is mede bepalend voor de voortzetting van de contractovereenkomst na 1 januari 2016.

I.o.v. het bestuur van Stichting Buurtboerderij Ons Genoegen.

Maart t/m juni 2015

Foto: Buurtboerderij Ons Genoegen