Onderzoek Moving Arts Project

Het doel van het onderzoek is om de waarden en beperkingen van MAP’s participatieve kunstpraktijk in beeld te brengen; de inclusieve manier waarop zij aan gemeenschapsvorming werken. Ten tweede onderzoeken we waar de participatieve kunstpraktijk in de huidige samenwerking met het sociaal domein, het culturele veld en het lokaal bestuur tegenaan loopt. We brengen in kaart wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor lokale integrale en/of intersectorale samenwerking en wederzijdse versterking tussen het sociaal domein, cultuur en lokaal overheid. Kernbegrippen in dit onderzoek zijn daarmee ook ontschotting en bestuurlijke vernieuwing.

 I.o.v. Moving Arts Project, i.s.m. onder andere Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam.

2016-2018

Foto: Romeo | Julia, Stadsschouwburg Amsterdam. Fotograaf: Roy Dames