Onderzoek naar Amsterdam Museum Kindermuseum samen met Lectoraat Kunsteducatie

Onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Hoe gaan de programmering en museumruimtes er uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten begeleidt het driejarige traject met trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes.

I.s.m.: Lectoren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen

Looptijd: 2023-2025

Foto (c) Bobbie Wagenaar