Onderzoek optimalisering regelingen MeeMaakPodia en Samen Cultuur Maken

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt Urban Paradoxes onderzoek te doen naar de optimalisering van de regelingen MeeMaakPodia en Samen Cultuur Maken en de ideeën van het Fonds daarover aan het veld voor te leggen.

Looptijd:  Maart – mei 2023