Onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit

Het Museum voor Wereldculturen wil de culturele diversiteit in de eigen organisatie, de manier van (samen)werken en het programmeren expliciteren en zichtbaar maken. Het Museum vraagt UrbanParadoxes deze ‘stand’ van diversiteit en inclusiviteit in kaart te brengen door middel van een in eerste instantie interne verkenning. In de verkenning is zowel aandacht voor wat het museum heeft bereikt en wat goed gaat als voor mogelijke dilemma’s en inzichten in benodigde vervolgstappen. Zonder dat dit leidende concepten zijn, verkennen we culturele diversiteit langs de lijnen van de vier P’s: personeel, programmering, publiek en partners.

Najaar 2018 – voorjaar 2019