Evaluatie Subsidie Nieuwe Makers

Het Fonds Podiumkunsten laat de regeling Subsidie nieuwe makers evalueren met als doel de werking en de efficiëntie van de regeling te onderzoeken. Behaalt de regeling zijn (duurzaamheids)doelstelling en op welke andere manieren kan bijgedragen worden aan de beoogde duurzame ontwikkeling van de praktijk van nieuwe makers?

 

September 2018 – januari 2019

Foto: Moon Saris