Dag: 30 oktober 2013

30/10/2013

Onderzoek naar ‘Kinderen maken muziek

In maart evalueer ik het programma Kinderen Maken Muziek, een programma van het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het doel van het onderzoek is de fondsen die het programma dragen, handvatten te bieden bij de toekomstige beoordeling van aanvragen en bij de inhoudelijke begeleiding van projecten in dit programma.

30/10/2013

Inspiratiegids stichting DOEN

Op basis van inzichten uit het evaluatieonderzoek naar het DOEN-programma Nieuwe Ontmoetingsplekken stel ik een Inspiratiegids samen. In deze inspiratiegids komen initiatiefnemers van negen praktijken uit dit programma aan het woord. Zij vertellen welke vragen de nieuwe maatschappelijke realiteit – de ontwikkeling naar een participatiesamenleving – in de praktijk oproept en welke mogelijke ontwikkelingsrichtingen zij zien. Wat is het doel van participatie? Wie moet het initiatief nemen? Wat is een toekomstgerichte werkwijze? Hoe moet de nieuwe relatie tussen burgers en overheden eruit zien? Hoe wordt verantwoordelijkheid genomen en gedeeld? En hoe worden inspirerende werkwijzen verduurzaamd?

30/10/2013

Presentatie over onderzoek naar kunst en zorg

8 oktober 2013 Presentatie over aandachtspunten in onderzoek naar kunstinterventies in de zorg op de netwerkbijeenkomst Kunst en Zorg, bij de Muzerije in Den Bosch. Deze netwerkbijeenkomst vormt de aftrap voor een training over kunstinterventies in de zorg die CAL-XL in opdracht van Kunstbalie opzet.

30/10/2013

Expertmeeting voorzieningen actieve cultuurparticipatie

31 oktober 2013 neem ik deel aan een expertmeeting georganiseerd door de Raad voor Cultuur. Zowel de Minister van OCW als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben de Raad om advies gevraagd met betrekking tot de invulling van de infrastructuur op het gebied van actieve cultuurparticipatie en de wijze waarop verantwoordelijkheden moeten worden verdeeld.

30/10/2013

Onderzoek Kunst in Waterbergingen

De aanleg van twee waterbergingsgebieden laat het hoogheemraadschap begeleiden door een community artproject (resulterend in een theaterwandeling in Schagerbrug) en een cultuurproject met een basisschool (resulterend in een mozaïekbank in Oudesluis). Het onderzoek naar deze twee projecten richt zich op de vraag in hoeverre culturele interventies een geschikt middel zijn voor het hoogheemraadschap om in haar praktijk in te zetten.