Onderzoek Kunst in Waterbergingen

De aanleg van twee waterbergingsgebieden laat het hoogheemraadschap begeleiden door een community artproject (resulterend in een theaterwandeling in Schagerbrug) en een cultuurproject met een basisschool (resulterend in een mozaïekbank in Oudesluis). Het onderzoek naar deze twee projecten richt zich op de vraag in hoeverre culturele interventies een geschikt middel zijn voor het hoogheemraadschap om in haar praktijk in te zetten.

I.o.v. Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier. I.s.m. Cal-XL.

2013