Inspiratiegids stichting DOEN

Op basis van inzichten uit het evaluatieonderzoek naar het DOEN-programma Nieuwe Ontmoetingsplekken stel ik een Inspiratiegids samen. In deze inspiratiegids komen initiatiefnemers van negen praktijken uit dit programma aan het woord. Zij vertellen welke vragen de nieuwe maatschappelijke realiteit – de ontwikkeling naar een participatiesamenleving – in de praktijk oproept en welke mogelijke ontwikkelingsrichtingen zij zien. Wat is het doel van participatie? Wie moet het initiatief nemen? Wat is een toekomstgerichte werkwijze? Hoe moet de nieuwe relatie tussen burgers en overheden eruit zien? Hoe wordt verantwoordelijkheid genomen en gedeeld? En hoe worden inspirerende werkwijzen verduurzaamd?

Door Stichting DOEN, i.s.m. Jan Willem Duyvendak.

Productie eind 2013, uitgave begin 2014

Foto: Postzegelpark Indische Buurt | Stichting Postzegelparken (www.postzegelparken.nl). Fotograaf: Suzanne Blanchard