Onderzoek Cultuurwerkplaats, SKVR

Samen met het lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland (Guido Walraven) zijn we eind 2015 een onderzoek gestart naar de projecten van de Cultuurwerkplaats op Rotterdam Zuid. Met de Cultuurwerkplaats wil de SKVR nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen die kinderen en jongeren aanspreken die zich niet spontaan voor SKVR-cursussen aanmelden. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe je dat in de praktijk doet en op wat vervolgens de effecten op de deelnemers en de wijk zijn.

De Cultuurwerkplaats en het onderzoek worden gefinancierd door Stichting De Verre Bergen.

Oktober 2015 – medio 2018