Inspiratiegids voor lokaal beleid

Om de samenwerking tussen kunst en cultuur en het sociaal domein te bevorderen schrijven we een inspiratiegids voor lokaal beleid. Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

De gids is ingedeeld in concrete vraagstukken binnen de thema’s: Nieuwe lokale democratie, Zelfregie en samenredzaamheid, Eenzaamheid, Participeren, Sociale integratie, Krimp, en Identiteit van gemeenten.

Initiatief en uitvoering: Urban Paradoxes en LKCA. I.s.m. VNG, FCP, Movisie en Cal-XL.

2016