Dag: 29 november 2016

29/11/2016

Onderzoek Kunst, Zorg en Welzijn

In opdracht van KOM Gelderland zijn in het voorjaar gesprekstafels georganiseerd met bestuurders en ambtenaren Zorg en Welzijn en die van Kunst en Cultuur in 8 Gelderse gemeenten. Centraal stond de vraag hoe de samenwerking tussen beide domeinen kan worden bevorderd. In KOM Gelderland (Kunst Ontmoeten Meedoen) zijn in het totaal 9 Gelderse kunstencentra en twee provinciale partners (Cultuurmij Oost en de Onderwijsspecialisten) verenigd.

29/11/2016

Onderzoek Cultuurwerkplaats, SKVR

Samen met het lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland (Guido Walraven) zijn we eind 2015 een onderzoek gestart naar de projecten van de Cultuurwerkplaats op Rotterdam Zuid. Met de Cultuurwerkplaats wil de SKVR nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen die kinderen en jongeren aanspreken die zich niet spontaan voor SKVR-cursussen aanmelden. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe je dat in de praktijk doet en op wat vervolgens de effecten op de deelnemers en de wijk zijn.

29/11/2016

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Om de samenwerking tussen kunst en cultuur en het sociaal domein te bevorderen schrijven we een inspiratiegids voor lokaal beleid. Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

De gids is ingedeeld in concrete vraagstukken binnen de thema’s: Nieuwe lokale democratie, Zelfregie en samenredzaamheid, Eenzaamheid, Participeren, Sociale integratie, Krimp, en Identiteit van gemeenten.

29/11/2016

Onderzoek ZID Theater

In het kader van het EU-project CARAVAN NEXT onderzoeken we de theaterpraktijk van ZID. We vergelijken de theatermethoden van de internationale partners en leggen de loep op ZID: Hoe bouwen zij gemeenschappen? Hoe laten zij mensen nieuwe rollen in hun gemeenschap aannemen? En wat levert dat vervolgens op aan individuele en gemeenschapsversterking en competentievergroting?

29/11/2016

Onderzoek Moving Arts Project

Het doel van het onderzoek is om de waarden en beperkingen van MAP’s participatieve kunstpraktijk in beeld te brengen; de inclusieve manier waarop zij aan gemeenschapsvorming werken. Ten tweede onderzoeken we waar de participatieve kunstpraktijk in de huidige samenwerking met het sociaal domein, het culturele veld en het lokaal bestuur tegenaan loopt. We brengen in kaart wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor lokale integrale en/of intersectorale samenwerking en wederzijdse versterking tussen het sociaal domein, cultuur en lokaal overheid. Kernbegrippen in dit onderzoek zijn daarmee ook ontschotting en bestuurlijke vernieuwing.