Onderzoek ZID Theater

In het kader van het EU-project CARAVAN NEXT onderzoeken we de theaterpraktijk van ZID. We vergelijken de theatermethoden van de internationale partners en leggen de loep op ZID: Hoe bouwen zij gemeenschappen? Hoe laten zij mensen nieuwe rollen in hun gemeenschap aannemen? En wat levert dat vervolgens op aan individuele en gemeenschapsversterking en competentievergroting?

I.o.v. ZID Theater.

2016-2018

Foto: Buurtacteurs ZID. Fotograaf: Maria Morales