Categorie: Projecten

17/01/2022

Visie Cultuurparticipatie Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht vraagt Urban Paradoxes hun visie Cultuurparticipatie te schrijven. De opmaat hiervoor zal in het voorjaar, in bijeenkomsten op verschillende plekken in de provincie, worden besproken. De definitieve visie wordt op basis van de inzichten aangescherpt.

17/06/2021

Evaluatie Grassroots Regeling VSBfonds

VSBfonds vraagt UrbanParadoxes de pilot ‘Grassroots Regeling’ te evalueren. De pilot was gericht op het vergroten toegankelijkheid van het Fonds voor meer en andere aanvragers.

24/08/2020

Fonds Cultuurparticipatie – Evaluatie Meemaakpodia

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt UrbanParadoxes de regeling MeeMaakPodia te onderzoeken met als doel: Het in kaart brengen van het effect van de regeling in termen van nieuwe organisatievormen, programmeren met de community en duurzame samenwerking.

17/08/2020

Koninklijk Concertgebouworkest – Benchmark Diversiteit

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft UrbanParadoxes gevraagd een benchmark/inventarisatie onderzoek uit te voeren ter voorbereiding van de ‘Inclusiviteitsagenda – horizon 2030’ zoals geformuleerd in het KCO-beleidsplan 2021-2024. In de inventarisatie worden 6 Amsterdamse of Nederlandse grote culturele instellingen meegenomen, evenals 6 internationale toporkesten.

04/10/2019

Bijdrage Projectinvestering Bemiddelaar

Met deze bijdrage van het Mondriaan Fonds schrijf ik de komende maanden aan een welwillende, maar kritische beschouwing over participatieve kunst. De publicatie wordt uitgegeven door V2_ Rotterdam.

04/10/2019

Vervolg onderzoek Nederlands Museum voor Wereldculturen

In het voorjaar 2019 is het interne rapport over diversiteit en inclusiviteit aangeboden aan het Nederlands Museum voor Wereldculturen. In dit rapport is verslag gedaan van het onderzoek naar de ‘stand’ van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie met zowel aandacht voor wat het museum heeft bereikt, wat de medewerkers daarvoor hebben moeten doen en waar ze graag aan door willen werken. Urban Paradoxes is gevraagd het onderzoek een vervolg te geven en samen met de medewerkers tot een “actieplan inclusiviteit” te komen.

17/06/2019

Evaluatie Concertgebouworkest Young

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest zet in een driejarig traject het Concertgebouworkest Young op, een orkest bestaande uit jongeren uit heel Europa die niet altijd vanzelfsprekend toegang hebben gehad tot kwalitatief hoogstaande muziekeducatie en die de diversiteit van Europa laten zien. Urban Paradoxes is gevraagd om het traject met onderzoek te begeleiden en daarbij te kijken naar de opbrengst, het proces en mogelijke manieren om het Young orkest te verduurzamen.

20/03/2019

Eerste resultaten Re-Imagine Europe

De eerste resultaten uit audience development traject van het vierjarig Creative Europe traject ‘Re-Imagine Europe’ zijn beschikbaar via onderstaande link naar de Online Community Platform en Audience Development Toolkit. De komende periode worden die aangevuld met meer video’s, handleidingen en verslagen uit de pilots met publieksontwikkeling. Evenals met het artikel ‘Towards sustainable audience development’ o.b.v. de internationale verkenning van literatuur en aansprekende praktijken. LEES HIER

Looptijd: 2017–2021

I.s.m.: Paradiso (NL), Sonic Acts (NL), Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR), Student Centre Zagreb (HR), Bergen Kunstforening (NO), A4 (SK), Spektrum | art science community (DE), and Radio Web MACBA (ES). Urban Paradoxes coördineert het publieksontwikkelingstraject.

10/08/2018

Onderzoek Talent voor Gastvrijheid

Urban Paradoxes gaat opnieuw onderzoek doen naar een van de praktijken van MusicGenerations: Talent voor Gastvrijheid. Hierin staat muzikale samenwerking centraal tussen vluchtelingen, mensen uit de omgeving van AZCs en de vaste groep van MG-zangers en muzikanten.

Het onderzoek bestaat uit 1) concept & methodiek beschrijving van Talent voor Gastvrijheid. MG wil in staat zijn het concept en de praktijk van dit programma te delen met andere organisaties en partijen in Nederland en daarbuiten, 2) bijdragen aan het ontwikkelen van een toekomstgericht programma (o.a. het een train-de-trainer programma in Nederland en op Aruba), en 3) reflectie: het verwerken van de ervaringen van MG tot content voor een afrondend seminar en voor de voorgenomen Urban Paradoxes-publicatie over inclusiviteit en cultuurparticipatie.