Categorie: Projecten

17/01/2022

Visie Cultuurparticipatie Provincie Utrecht

Provincie Utrecht vraagt Urban Paradoxes het vooronderzoek te doen en bij te dragen aan hun visie Cultuurparticipatie Het hieruit voortgekomen ‘Discussiestuk Cultuurparticipatie voor iedereen’ (zie publicaties) wordt in de eerste helft van 2023 in de provincie besproken.

17/06/2021

Evaluatie Grassroots Regeling VSBfonds

VSBfonds vraagt UrbanParadoxes de pilot ‘Grassroots Regeling’ te evalueren. De pilot was gericht op het vergroten toegankelijkheid van het Fonds voor meer en andere aanvragers.

24/08/2020

Fonds Cultuurparticipatie – Evaluatie Meemaakpodia

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt UrbanParadoxes de regeling MeeMaakPodia te onderzoeken met als doel: Het in kaart brengen van het effect van de regeling in termen van nieuwe organisatievormen, programmeren met de community en duurzame samenwerking.

17/08/2020

Koninklijk Concertgebouworkest – Benchmark Diversiteit

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) heeft UrbanParadoxes gevraagd een benchmark/inventarisatie onderzoek uit te voeren ter voorbereiding van de ‘Inclusiviteitsagenda – horizon 2030’ zoals geformuleerd in het KCO-beleidsplan 2021-2024. In de inventarisatie worden 6 Amsterdamse of Nederlandse grote culturele instellingen meegenomen, evenals 6 internationale toporkesten.

04/10/2019

Vervolg onderzoek Nederlands Museum voor Wereldculturen

In het voorjaar 2019 is het interne rapport over diversiteit en inclusiviteit aangeboden aan het Nederlands Museum voor Wereldculturen. In dit rapport is verslag gedaan van het onderzoek naar de ‘stand’ van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie met zowel aandacht voor wat het museum heeft bereikt, wat de medewerkers daarvoor hebben moeten doen en waar ze graag aan door willen werken. Urban Paradoxes is gevraagd het onderzoek een vervolg te geven en samen met de medewerkers tot een “actieplan inclusiviteit” te komen.

17/06/2019

Evaluatie Concertgebouworkest Young

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest zet in een driejarig traject het Concertgebouworkest Young op, een orkest bestaande uit jongeren uit heel Europa die niet altijd vanzelfsprekend toegang hebben gehad tot kwalitatief hoogstaande muziekeducatie en die de diversiteit van Europa laten zien. Urban Paradoxes is gevraagd om het traject met onderzoek te begeleiden en daarbij te kijken naar de opbrengst, het proces en mogelijke manieren om het Young orkest te verduurzamen.