Categorie: Projecten

15/09/2023

Verkenning Open Oproep Oekraïne

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt Urban Paradoxes onderzoek te doen naar de optimalisering van de regelingen MeeMaakPodia en Samen Cultuur Maken en de ideeën van het Fonds daarover aan het veld voor te leggen.

Looptijd: Maart-mei 2023

28/08/2023

Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 Gemeente Utrecht

Sinds augustus 2023 ben ik lid van de Adviescommissie Cultuurnota 2025-2028 van de Gemeente Utrecht. Deze commissie zal – in opdracht van het college van burgemeester en wethouders – de culturele instellingen die een aanvraag indienen voor de Cultuurnota 2025 – 2028 beoordelen.

13/07/2023

Onderzoek naar Amsterdam Museum Kindermuseum samen met Lectoraat Kunsteducatie

Een onderdeel van het hernieuwde Amsterdam Museum is een museum voor en door kinderen. Maar hoe gaan de programmering en de museumruimtes er precies uitzien? Wat hebben kinderen nodig om zich deze ruimtes eigen te maken en echt als plek te gebruiken voor artistieke reflecties op de stad en hun plek daarin? Om die vragen te beantwoorden gaat het Amsterdam Museum in de periode 2023-2025 samen met Amsterdamse kinderen tussen de 9 en 12 jaar het nieuwe Amsterdam Museum voor en door kinderen vormgeven door middel van het ELJA Kindermuseumlab. Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten begeleidt het driejarige traject met trainingen voor kunstenaars en museumeducatoren, voor de uitvoering van het onderzoek heeft het lectoraat de opdracht verstrekt aan Urban Paradoxes.

17/01/2022

Visie Cultuurparticipatie Provincie Utrecht

Provincie Utrecht vraagt Urban Paradoxes het vooronderzoek te doen en bij te dragen aan hun visie Cultuurparticipatie Het hieruit voortgekomen ‘Discussiestuk Cultuurparticipatie voor iedereen’ (zie publicaties) wordt in de eerste helft van 2023 in de provincie besproken.

17/06/2021

Evaluatie Grassroots Regeling VSBfonds

VSBfonds vraagt UrbanParadoxes de pilot ‘Grassroots Regeling’ te evalueren. De pilot was gericht op het vergroten toegankelijkheid van het Fonds voor meer en andere aanvragers.

24/08/2020

Fonds Cultuurparticipatie – Evaluatie Meemaakpodia

Het Fonds voor Cultuurparticipatie vraagt UrbanParadoxes de regeling MeeMaakPodia te onderzoeken met als doel: Het in kaart brengen van het effect van de regeling in termen van nieuwe organisatievormen, programmeren met de community en duurzame samenwerking.