2017, Publicaties
Vooruitzicht 2017

Sandra Trienekens, Judith Logger, Bieke Versloot & Britt Swartjes (2017). “Jezelf worden en de wijk meenemen”. Onderzoek Cultuurwerkplaats...

2016, Publicaties
Overzicht 2016

Sandra Trienekens, Ingrid Docter & Britt Swartjes (2016). Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein. Ins...

2015, Publicaties
Overzicht 2015

Sandra Trienekens & Saskia van de Wiel (2015). Join In! Praktijkonderzoek naar het Museum. Venlo: Museum Van Bommel Van Dam. LEES HIER &...

2014, Publicaties
Overzicht 2014

Sandra Trienekens & Eltje Bos (2014). ‘Strategies and aesthetics: Responses to exclusionary practices in the public art sector’. In: Philomena...

2013, Publicaties
Overzicht 2013

Sandra Trienekens & Jan Willem Duyvendak (2013). Naar (daad)krachtige gemeenschappen. Samenvatting van het evaluatieonderzoek naar het programma ...

2012, Publicaties
Overzicht 2012

Ruben Gowricharn, Dirk Willem Postma & Sandra Trienekens (2012). Geleefd Burgerschap. Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit. A...

2011, Publicaties
Overzicht 2011

Sandra Trienekens, Willemien Dorresteijn en Dirk Willem Postma (2011). Culturele interventies in krachtwijken. Amsterdam: SWP. BESTEL HIER &n...

2010, Publicaties
Overzicht 2010

Sandra Trienekens & Dirk Willem Postma (2010). ‘Verbinden door te ontwrichten’, pp. 22-29 in: Boekman 82, Community Art.  BESTEL HIER ...

2009, Publicaties
Overzicht 2009

Sandra Trienekens & Niels Vlasman (2009). ‘Stad en Taal: de relatie tussen kennis en thuis voelen’ pp. 30-50 in: Cultuur + Educatie 25. Utrec...

2008, Publicaties
Overzicht 2008

Sandra Trienekens (2008). Culturele interventies in de wijk. In: Rooilijn jg.41(nr.3) 2008, pp.212-217.         &n...

2007, Publicaties
Overzicht 2007

Sandra Trienekens (2007). Wijkkracht: het versterken van substedelijke netwerken en burgerschapsdynamiek door het kunstproject Eten is Weten in Delf...

2006, Publicaties
Overzicht 2006

Sandra Trienekens (2006). Kunst en sociaal engagement: een analyse van de relatie tussen kunst, de wijk en de gemeenschap. Cultuur + Educatie 17. Utr...

Publicaties, t/m 2005
Overzicht t/m 2005

Sandra Trienekens (2005). Evaluatie sociaal-culturele projecten. Amsterdam: Stichting DOEN. Sandra Trienekens (2005). In- en uitleiding, in ...