Auteur: admin

17/02/2022

Cursus Academie voor Theater en Dans

Voor het tweede achtereenvolgende jaar verzorg ik samen met Diane Elshout van Moving Arts Project het keuzevak Participatieve Kunst voor studenten van de opleiding Theaterdocent Verkort, Academie voor Theater en Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

17/01/2022

Visie Cultuurparticipatie Provincie Utrecht

Provincie Utrecht vraagt Urban Paradoxes het vooronderzoek te doen en bij te dragen aan hun visie Cultuurparticipatie Het hieruit voortgekomen ‘Discussiestuk Cultuurparticipatie voor iedereen’ (zie publicaties) wordt in de eerste helft van 2023 in de provincie besproken.

17/06/2021

Evaluatie Grassroots Regeling VSBfonds

VSBfonds vraagt UrbanParadoxes de pilot ‘Grassroots Regeling’ te evalueren. De pilot was gericht op het vergroten toegankelijkheid van het Fonds voor meer en andere aanvragers.

11/05/2021

Interactieve bijeenkomst Participatieve Kunst – LKCA

In de publicatie Participatieve kunst- gewoon kunst in moeilijke omstandigheden houd ik een pleidooi voor een meer genuanceerder begrip van participatieve kunst. Door het verkennen van vragen als: Hoe kunnen we de ontwikkelkansen voor participatieve kunst verbeteren? Wat is er nodig om deze effectiever te kunnen beoordelen? Hoe kan er structureel plaats gemaakt worden voor meer en andere vormen van toegang, deelname en kunstproductie (democratisering)?

Samen met het LKCA organiseer ik op 8 juni 2021 een digitale interactieve bijeenkomst over democratisering in de cultuursector. Praat je mee?

18/04/2021

Gastcollege Arts & Audiences

Op 8 maart verzorg ik gastcollege voor studenten van de cusrsus Arts & Audiences, Master of Arts and Heritage Policy & Education, Maastricht University.