Auteur: admin

20/01/2017

Art as a Tool for Social Integration

9 en 10 februari 2017 vindt in het Akoesticum in Ede de internationale expertmeeting Art as a Tool for Social Integration plaats. De eerste dag staan ‘good practices’ centraal, de tweede dag worden de artistieke integratieprojecten beschouwd vanuit institutioneel perspectief. Ik spreek op 10 februari over kunst, integratie en toekomstgericht burgerschap.

De expertmeeting is onderdeel van de EU Interreg / Euregio Rhijn-Waal samenwerking tussen Akoesticum en de Landesmusikakademie Nordrhein Westfalen (Heek).

20/01/2017

Advies Lectoraat Kunsteducatie

Het lectoraat Kunsteducatie van de Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, bestaande uit de lectoren Emiel Heijen en Melissa Bremmer, heeft een adviescommissie samengesteld voor het onderzoek dat binnen het lectoraat zal worden uitgevoerd. Ik ben gevraagd als een van vier commissieleden.

09/01/2017

Dynamiek van de Stad

18 februari 2016 viert het lectoraat Dynamiek van de Stad, lector Guido Walraven, zijn 10-jarig jubileum met een symposium. Marieke Stein (SKVR) en ik verzorgen die dag een van de workshops. Het thema is het delen van de ervaringen tot nu toe met het ontwikkelen van nieuwe benaderingen en methoden van cultuuronderwijs voor kinderen en jongeren die het kunstencentrum niet spontaan bereikt en de manier waarop onderzoek hieraan ondersteunend kan zijn.

09/01/2017

Vereniging Nederlandse Gemeenten

13 oktober 2016 presenteren Ingrid Docter (LKCA) en ik een voorproefje van de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid ‘Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein’ aan het netwerk Kleine Gemeenten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag.

09/01/2017

Social Art Lab

13 oktober 2016 presenteren Ingrid Docter (LKCA) en ik een voorproefje van de Inspiratiegids voor Lokaal Beleid ‘Preventie, Zelfregie en Participatie met Kunst en Cultuur in het Sociaal Domein’ op het Social Art Lab van Movisie, ActiZ, Viatore en de HkU in de Colour Kitchen, Utrecht. Het thema van dit lab: Transformatieagenda Kunst met Zorg en Welzijn.’

09/01/2017

Conferentie Art & Audiences, Zweden

7 november 2016 presenteren Wouter Hilaert en ik op de conferentie Art & Audiences van Kultur i Väst in Göteburg, Zweden. We sluiten de eerste conferentiedag af met reflectie op artistieke strategieën voor relevantie.

09/01/2017

LKCA Onderzoeksconferentie 2016

28 november 2016 organiseren Marieke Stein (SKVR) en ik de sessie “Kunsteducatie in de wijk’ op de Onderzoeksconferentie 2016 van het LKCA. Hoe kan het stedelijk cultuuraanbod kinderen en jongeren beter bereiken? En wat zijn de effecten van cultuurdeelname in de wijk voor de individuele deelnemers en de buurt? Hiertoe ontwikkelen SKVR en de onderzoekers van het lectoraat Dynamiek in de Stad en Urban Paradoxes nieuwe methoden en projecten voor praktijk en onderzoek. In deze sessie delen we de ervaringen en onderzoeksbevindingen tot nu toe.

09/01/2017

Buurtcommunities #19

15 december 2016 vindt in Pakhuis de Zwijger de 19e editie plaats van Buurtcommunities, genaamd ‘Stadsbewoners spelen de hoofdrol’. Deze editie staat volledig in het teken van community art en theater. Door de co-productie met ZID Theater, in het kader van het ExploreZ Festival, heeft de avond een internationaal karakter en zijn er theatergroepen aanwezig uit o.a. Spanje, Denemarken, Italië, Polen, Griekenland en Servië. Ik geef een korte introductie en ga daarin onder meer in op de Inspiratiegids.

29/11/2016

Onderzoek Kunst, Zorg en Welzijn

In opdracht van KOM Gelderland zijn in het voorjaar gesprekstafels georganiseerd met bestuurders en ambtenaren Zorg en Welzijn en die van Kunst en Cultuur in 8 Gelderse gemeenten. Centraal stond de vraag hoe de samenwerking tussen beide domeinen kan worden bevorderd. In KOM Gelderland (Kunst Ontmoeten Meedoen) zijn in het totaal 9 Gelderse kunstencentra en twee provinciale partners (Cultuurmij Oost en de Onderwijsspecialisten) verenigd.

29/11/2016

Onderzoek Cultuurwerkplaats, SKVR

Samen met het lectoraat Dynamiek van de Stad, Inholland (Guido Walraven) zijn we eind 2015 een onderzoek gestart naar de projecten van de Cultuurwerkplaats op Rotterdam Zuid. Met de Cultuurwerkplaats wil de SKVR nieuwe vormen van cultuureducatie ontwikkelen die kinderen en jongeren aanspreken die zich niet spontaan voor SKVR-cursussen aanmelden. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe je dat in de praktijk doet en op wat vervolgens de effecten op de deelnemers en de wijk zijn.