Auteur: admin

05/02/2015

Slotmanifestatie Kunst in Transitie, Gent

26 februari 2015 vindt de slotmanifestatie van Kunst in Transitie plaats in de Vooruit, Gent. Vlaams journalist en kunstcriticus Wouter Hillaert en ik presenteren het definitieve manifest over de urgentie van participatieve kunst. Zie ‘projecten’ voor meer informatie over het Scheldemondregio-project Kunst in Transitie waar het manifest uit voortkomt.

29/09/2014

Kunst in Transitie

Met dit project onderzoeken Dēmos en CAL-XL samen met lokale koplopers de impact van participatieve kunstprojecten op maatschappelijke ontwikkeling in de Scheldemondregio (Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland). De projectpartners worden hierin ondersteund door de drie provincies en het Scheldemondfonds. Het project zet in op het blootleggen van het potentieel van participatieve kunstpraktijken voor de ontwikkeling van de Scheldemondregio; gezamenlijke praktijkreflectie en netwerkvorming stimuleren tussen actoren in bestaande participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio om kennis en ervaring te delen over actuele ontwikkelingen in dit werk; en het initiëren en inspireren van nieuwe participatieve kunstpraktijken in de Scheldemondregio. De Vlaamse journalist Wouter Hillaert en ik vormen de redactie en schrijven een manifest en verdiepend essay op basis van de inzichten en ervaringen die worden opgedaan in het project.

29/09/2014

Rondetafelgesprek Fonds Podiumkunsten

24 september 2014 vindt het eerste van een reeks van vier rondetafelgesprekken plaats bij het Fonds Podiumkunsten, Den Haag. Ik ben uitgenodig deel te nemen aan het eerste gesprek over “Stilzitten of meedoen? De rol van publiek, producenten, programmeurs en podia”.

10/07/2014

Buurtcommunities #5 Community Art

11 juni 2014 organiseert MOVISIE i.s.m. andere partners “Buurtcommunities #5 Community Art” in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Redouane Amine interviewt mij deze avond kort over de essentie van community art en onderzoek daarnaar.

22/04/2014

Onderzoek kunstparticipatie en ‘derdelanders’

– met projectsubsidie uit het Europees Integratie Fonds richt Kunstbedrijf Arnhem zich in dit project op ‘derdelanders’. Dit zijn onderdanen uit derde landen, die met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Kunstbedrijf Arnhem wil met het project ‘de kunst van het samen creëren’ aantonen dat een op samenwerking gerichte methodiek en het gebruik van kunstzinnige werkvormen succes behalen op het vlak van het betrekken van de doelgroep in het maatschappelijk verkeer. Het onderzoek richt zich op het lokaliseren van derdelanders en methodiekontwikkeling.

20/04/2014

Sandra Trienekens & Sikko Cleveringa (2014). Wat doet kunst in een waterberging? De toegevoegde waarde van kunstprojecten bij de aanleg van twee nieuwe waterbergingen in Oudesluis en Schagerbrug. Rapport i.o.v. Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier. (niet openbaar).

Sandra Trienekens & Sikko Cleveringa (2014). Wat doet kunst in een waterberging? De toegevoegde waarde van kunstprojecten bij de aanleg van twee nieuwe waterbergingen in Oudesluis en Schagerbrug. Rapport i.o.v. Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier. (niet openbaar) april 20, 2022