Auteur: admin

29/11/2016

Inspiratiegids voor lokaal beleid

Om de samenwerking tussen kunst en cultuur en het sociaal domein te bevorderen schrijven we een inspiratiegids voor lokaal beleid. Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken. Het zijn bestuurders en ambtenaren met onder andere zorg, welzijn, gebiedsontwikkeling of werkgelegenheid in hun portefeuille. Zij hebben ervaren dat kunst en cultuur een beweging op gang kunnen brengen die op hun beleidsterrein effect sorteert, waaronder preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

De gids is ingedeeld in concrete vraagstukken binnen de thema’s: Nieuwe lokale democratie, Zelfregie en samenredzaamheid, Eenzaamheid, Participeren, Sociale integratie, Krimp, en Identiteit van gemeenten.

29/11/2016

Onderzoek ZID Theater

In het kader van het EU-project CARAVAN NEXT onderzoeken we de theaterpraktijk van ZID. We vergelijken de theatermethoden van de internationale partners en leggen de loep op ZID: Hoe bouwen zij gemeenschappen? Hoe laten zij mensen nieuwe rollen in hun gemeenschap aannemen? En wat levert dat vervolgens op aan individuele en gemeenschapsversterking en competentievergroting?

29/11/2016

Onderzoek Moving Arts Project

Het doel van het onderzoek is om de waarden en beperkingen van MAP’s participatieve kunstpraktijk in beeld te brengen; de inclusieve manier waarop zij aan gemeenschapsvorming werken. Ten tweede onderzoeken we waar de participatieve kunstpraktijk in de huidige samenwerking met het sociaal domein, het culturele veld en het lokaal bestuur tegenaan loopt. We brengen in kaart wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor lokale integrale en/of intersectorale samenwerking en wederzijdse versterking tussen het sociaal domein, cultuur en lokaal overheid. Kernbegrippen in dit onderzoek zijn daarmee ook ontschotting en bestuurlijke vernieuwing.

12/03/2016

Symposium Age Included – MusicGenerations

5 november 2015 vindt het symposium Age Included plaats in Podium Mozaïek, Amsterdam. MusicGenerations / Conny Groot organiseert deze dag o.l.v. Zihni Özdil over hoe leeftijd haar plek verdient binnen het grotere geheel van superdiversiteit. Weg van doelgroepen en segmentatie tot op de postcode.

09/06/2015

Cinema Senior Awards 16 juni 2015

16 juni 2015 vindt de uitreiking van de Cinema Senior Awards plaats De Awards zijn een initiatief van Movisie en LKCA in samenwerking met een breed scala aan fondsen en organisaties uit de kunst en zorg. Ik ben gevraagd als jurylid. Samen met Appie Alferink (ZIMIHC), Gon Mevis (Contour deTwern), Luc Opdebeeck (Formaat) en Jan Ketelaars (filmmaker) zoek ik uit de genomineerde inzendingen twee prijswinnaars.