Auteur: admin

09/06/2015

Evaluatie Buurtboerderij Ons Genoegen

Buurtboerderij Ons Genoegen ligt aan de rand van het Westerpark in Amsterdam West. Het is een prachtige locatie met een rijke geschiedenis die grotendeels op vrijwilligers draait. De vrijwilligers zijn Amsterdammers die om welke reden dan ook (even) minder participeren in de reguliere maatschappij en op de boerdrij rust, groen en een bezigheid vinden. Dit voorjaar liep de samenwerkingsovereenkomst tussen exploitant De Regenboog Groep (DRG) en stichting Buurtboerderij Ons Genoegen af. Het bestuur van de stichting Buurtboerderij Ons Genoegen gaf opdracht tot evaluatieonderzoek. Doel daarvan is een beoordeling van de wijze waarop DRG de exploitatie van de Buurtboerderij heeft uitgevoerd gedurende de contractperiode 2013-2015. De uitkomst van de evaluatie is mede bepalend voor de voortzetting van de contractovereenkomst na 1 januari 2016.

27/05/2015

Lezing Expertmeeting SKVR Dichtbij

28 mei 2015 houd ik een lezing over de bredere politiek, maatschappelijke context waartegen de centrale vraag van de expertmeeting wordt gesteld. Die vraag is: Wat kan kunst en cultuur doen voor een grote stad als Rotterdam?

05/02/2015

Evaluatie Join In! Museum van Bommel van Dam

De manifestatie Join In! vond plaats van juni tot november 2014 in Museum van Bommel van Dam, Venlo. Join in! vormde in opdracht van het museum een testfase om ervaring op te doen met uiteenlopende vormen die ‘het museum van de toekomst’ kan aannemen. Met als doel het museum sterker met de omgeving te verbinden en zich op een andere manier te laten verhouden tot het publiek. De museummedewerkers verzamelden gedurende Join In! op veel (interactieve) manieren informatie over de achtergrond van het publiek, hun ervaring met Join In! en hun verbondenheid met het museum. Ook heeft er veel debat plaatsgevonden naar aanleiding van Join In! over de vraag wat kunst is en wat de rol van een musuem in de toekomst zou kunnen (moeten?) zijn. De beschrijving van Join In! als proces en alle ervaringen van en met het publiek worden gebundeld in een publicatie. Ik begeleid het museum bij het vervaardigen van de inhoud van deze publicatie.

05/02/2015

Studiedag Kunst in Transitie, Gent

12 december 2014 vindt een studiedag plaats in het kader van het Scheldemondproject Kunst in Transitie (zie projecten), in het Provinciehuis te Gent. Journalist en kunstcriticus Wouter Hillaert en ik zullen die dag opnieuw, net zoals gedurende de expedities naar verschillende praktijken, het debat en de pijnpunten ophalen, die we verwerken tot een manifest en een essay over de rol van participatieve kunstpraktijken in de huidige samenleving, waarin in het democratisch tekort en ongelijkheid steeds verder toenemen.

05/02/2015

Onderzoek naar Music Generations

Music Generations is een project van programmamaker/initiatiefnemer Conny Groot en muzikaal leider Paul Mayer, waarin muzikaal talent uit uiteenlopende generaties en culturen nader tot elkaar komen tijdens het werken aan cross-overs tussen muziek uit verschillende leefstijlen. Via een intensieve werkwijze werken ze toe naar nieuw en uniek repertoire, maar ook naar een verdieping van de relaties tussen generaties. De kiem voor dit project ligt in het Euro+ Songfestival (Rotterdam 2001), dat een lans brak voor de culturele bijdrage van ouderen. In het onderzoek analyseren we de projecten van de afgelopen 15 jaar en zetten die af tegen ontwikkelingen in het denken over (super)diversiteit en cohesie. Daarnaast wordt ook de huidige praktijk van Music Generations gevolgd om uitspraken te kunnen doen over de opbrengst van het project voor de relaties tussen de generaties.

05/02/2015

Presentatie voor makersopleiding Kunstenaar in de Samenleving

27 januari 2015 start de module ‘grondslagen en vergezichten’ van de makersopleiding ‘Kunstenaar in de Samenleving (KiS) bij Fontys Hogeschool van de Kunsten in Tilburg. Vanaf 3 maart krijgt wordt dit een openbare lezingencyclus over de vitale rol van kunst in onze samenleving. Op de eerste bijeenkomst presenteer ik de eerste versie van het manifest over participatieve kunst dat Wouter Hillaert en ik voor Demos en Cal-XL schrijven. De feedback van de cursisten wordt meegenomen in de aanscherping van het manifest.

05/02/2015

Presentatie Demos, Brussel

11 februari 2015 presenteer ik op de AVL van Demos, Brussel, de tweede versie van het manifest over participatie kunst, wat Demos, Cal-XL, Wouter Hillaert en ik schrijven. De feedback wordt meegenomen in de aanscherping van het manifest. Het definitieve manifest wordt op 26 februari 2015 gepresenteerd in de Vooruit, Gent, tijdens de slotmanifestatie van het Scheldemond project Kunst in Transitie (zie projecten).